Intervalltrening
23. mars 2020
Tekst: Mari Rangnes
Foto: Mari Rangnes

Intervalltrening er en intensiv form for trening hvor målsetningen er å pushe deg hardere enn du greier og skal når du gjennomfører en langkjøringsøkt. Intensiteten varierer fra høy til svært høy i arbeidsperiodene, mens den skal være lav i pausene. Man kan trene intervaller på mange ulike måter. Øktene kan variere i både distanse, antall, fart og pauser.

Du kan løpe på mølle, på asfalt, i terrenget, i bakker eller flatt. Kunder som kommer til meg og sier at de har lyst til å «bli glad i å løpe» anbefaler jeg intervalltrening. Det er variert og det skjer noe gjennom hele økten.

Jeg bruker å skille intervalltrening i to typer:

Langintervaller blir brukt til å øke din aerobe kapasitet. Her er målet å bedre transporten av oksygenet slik at musklene kan nyttiggjøre seg av oksygenet som er i blodet fra hjertet. Farten er høyere enn ved langkjøring, men intensiteten er kontrollert.

Kortintervaller er den andre formen for intervalltrening. Der trener vi den anaerobe kapasiteten som vil gjøre at du trener opp musklenes evne til å takle melkesyre i høy fart. Kortintervaller er fint å bruke for å spisse formen og trene seg opp til å kunne presse seg til det maksimale på slutten av et løp.

Tips til lang,- og kortintervaller

Tips til langintervaller:

1) 1000 meter x 6-8-10 repetisjoner (2 min aktiv pause mellom dragene)

2) 4 x 4-8 repetisjoner (2 min aktiv pause mellom dragene)

3) 1-2-3-4-5-4-3-2-1 minutt intervaller (pausene er ca. halvparten av arbeidsperioden)

Tips til kortintervaller:

1) 300 meter x 15 repetisjoner (pause på ca. 150 meter mellom dragene)

2) 45 sekunder x 15-20 repetisjoner (pausene er 15-30 sekunder pause mellom dragene)

3) 30 sekunder x 20-25 repetisjoner (30 sekunder pause mellom dragene)

4) 1 min x 20-30 repetisjoner (30 sekunder - 1 minutt pause mellom dragene)

Husk at antall intervaller avhenger av formen du er i. Etterhvert som man kommer i bedre form kan man utvide lengden på intervalløktene (antall repetisjoner). Jeg tenker at det er ingen fasit på intervalltrening eller trening generelt, men variasjon er viktig slik at man ikke bryter ned kroppen med for hard eller ensartet trening. Det er opp til hver enkelt og finne ut hva som fungerer for deg og din kropp.

Det som er viktig i forkant av tøffe intervaller er en god oppvarming på 10-15 min, samt nedjogging i etterkant av økten på 5-10 minutt for å starte restitusjonen.