Anton Club Medlemsvilkår

Du kan alltid kontakte oss på hjelp@antonclub.no med dine spørsmål. For mer informasjon om personvern, se egen side om dette.

RETNINGSLINJER VED BRUK

Tjenesten Anton Club er gjort tilgjengelig til deg av Anton Sport, Mobo Sportsholding AS, heretter beskrevet som ”Anton Sport”. Gjennom tilgang til og bruk av tjenesten Anton Club samtykker du til å følge våre retningslinjer og avtalevilkår. Anton Sport og våre tredjeparter forbeholder seg retten til å gjøre forbedringer og/eller endringer i tjenesten og avtalevilkår uten forvarsel. Anton Club er ikke laget/tenkt for barn under 15 år. Vennligst ikke bruk denne tjenesten dersom du ikke samtykker til våre retningslinjer og avtalevilkår. GJENNOM Å REGISTRERE DEG I, OG FORTSETTE Å BRUKE, DENNE TJENESTEN INDIKERER DU DITT SAMTYKKE TIL VÅRE RETNINGSLINJER OG AVTALEVILKÅR OG ALLE ENDRINGER HERETTER. Anton Sport forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre eller legge ned, midlertidig eller permanent, denne tjenesten. Du samtykker til at Anton Sport ikke blir holdt ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endringer, suspensjon eller nedleggelse av tjenesten på noen som helst måte.

REGISTRERING

For å kunne bruke Anton Club og fordelene gjort tilgjengelig gjennom tjenesten må du fullføre registreringen på antonsport.no. Du samtykker til:

(1) å gi oss sann, riktig, oppdatert og fullstendig informasjon slik det er etterspurt i registreringsskjemaet på siden, og (2) opprettholde og oppdatere dine brukerdata. Dersom du fyller ut usann eller utdatert informasjon forbeholder Anton Sport seg retten til å suspendere eller slette din profil, samt nekte deg all nåværende eller fremtidig bruk av tjenesten.

BRUK OG OPPTJENING AV BONUS

Bonus som tjenes opp gjennom Anton Club forutsetter kjøp i en av Anton Sport sine butikker, og kan kun brukes hos Anton Sport dersom ikke annet er spesifisert. Bonus opptjenes ikke på nedsatte/rabatterte varer, tjenester, eller ved bruk av bonus. Bonuspoengene kan ikke selges videre og er kun til personlig bruk.

Anton Sport forplikter seg ikke til de bonussatsene som til enhver tid er satt og forbeholder seg retten til å endre satsene uten forvarsel. Du er oppmerksom på at opptjent bonus er gyldig i 12 måneder etter handel som er bonusberettiget, og etter utløpstiden vil bonusen bli trukket fra din bonussaldo. Du er også klar over at du ikke har rett til bonus dersom du er ansatt i Anton Sport og/eller handler med noen form for rabatt.

UTMELDING

Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap i Anton Club, og utmelding vil skje umiddelbart etter at du har aktivt meldt deg ut. Ved utmelding av Anton Club er du klar over at du vil miste all opptjent bonus og bonusnivå, og Anton Sport plikter ikke å utbetale utestående bonus. Du kan melde deg ut selv vis din kontoside, eller kontakte kundeservice. Du kan når som helst melde deg inn i Anton Club igjen, men vil ikke få tilbake bonus eller tilbakestilles til tidligere bonusnivå.

BRUKEROPPTREDEN – VÆR SNILL

Du er ene og alene ansvarlig for å holde ditt brukernavn og passord konfidensielt. Vi etterstreber å gjøre det vi kan for å beskytte din konto fra å bli misbrukt, men vi kan ikke garantere for absolutt sikkerhet av din konto, din personlige informasjon og andre data på din profil. Du samtykker til å gi umiddelbar beskjed til Anton Sport dersom du skulle oppleve at andre bruker og/eller får tilgang til din profil uten ditt samtykke. Du samtykker å ikke bevisst forsøke å opptjene mer bonus enn du har rett til.